หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
" เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เขียวขจี สะอาดสวยงามตามด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนได้รับการศึกษา อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม "
วิสัยทัศน์ ทต.บ่อแฮ้ว
วัดบ่อแฮ้ว
ที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อกลับเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่างแง่ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโทง
พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ และต่อมาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒
 
 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘.๘๓ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำตุ๋ยไหลผ่าน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้น ทางรถไฟ ๖๕๐ กิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  
 
 
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๘,๙๙๘ คน
  ชาย ๔,๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๖
  หญิง ๔,๗๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๔
ครัวเรือน จำนวน ๓,๘๔๖ ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๐๑๙.๐๓ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
  ประชากรบางส่วนทำอาชีพรับจ้างและเป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๕
  ประชากรอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
บ่อแฮ้ว ๖๐๘ ๖๗๕ ๑,๒๘๓ ๔๙๘
  ทุ่งโค้ง ๒๓๖ ๒๓๑ ๔๖๗ ๑๘๕  
ท่าขัว ๓๔๙ ๓๗๖ ๗๒๕ ๓๓๕
  น้ำโท้ง ๘๐๓ ๘๙๓ ๑,๖๙๖ ๖๙๕  
ดง ๓๕๐ ๓๙๗ ๗๔๗ ๓๙๗
  ทับหมาก ๕๙๘ ๖๕๕ ๑,๒๕๓ ๕๓๘  
ท่าล้อ ๑๒๑ ๑๔๒ ๒๖๓ ๑๘๑
  ๑๑ ป่ายะ ๒๘๘ ๒๙๑ ๕๗๙ ๒๐๒  
๑๒ เขลางค์ทอง ๑๐๑ ๑๑๗ ๒๑๘ ๑๑๙
  ๑๓ น้ำโท้งอุดมพร ๖๑๕ ๗๒๑ ๑,๓๓๖ ๕๔๐  
๑๔ ม่วงแงว ๒๑๐ ๒๒๑ ๔๓๑ ๑๕๖
  รวม ๔,๒๗๙ ๔,๗๑๙ ๘,๙๙๘ ๓,๘๔๖
 
 
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน แห่ง
ตลาดสด จำนวน แห่ง
ร้านค้าทั่วไป จำนวน ๔๑ แห่ง
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน ๗๕ แห่ง
 
 
อุณหภูมิสูงสุด ๔๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มีนาคม – มิถุนายน อุณหภูมิต่ำสุด ๓๖.๕๐ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม อุณหภูมิต่ำสุด ๓๐.๖๐ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔.๗๔ องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๑๒๖.๘ มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยต่ำสุด พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๗๔๗.๐ มิลลิเมตร
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) มีปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย ๓๐๔.๒ มิลลิเมตร
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-231-351
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 054-231-351 โทรสาร : 054-231-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 5,941,318 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10