หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   การประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   4 ก.ค. 2562 7
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   4 ก.ค. 2562 10
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้วมี่ ๓/๒๕๖๒    4 ก.ค. 2562 8
หลักประกันสุขภาพ   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต แม่สูน อ ฝาง จ เชียงใหม่ ขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   4 ก.ค. 2562 8
หลักประกันสุขภาพ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รัับการตรวจประเมินมาตราฐานคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒   13 มิ.ย. 2562 25
หลักประกันสุขภาพ   การลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   21 พ.ค. 2562 36
หลักประกันสุขภาพ   เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง   21 พ.ค. 2562 51
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒   20 มี.ค. 2562 102
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Team Care    20 มี.ค. 2562 79
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ ครั้งที่ ๑   17 ม.ค. 2562 146
  (1)     2      3   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๓๑ - ๓๕๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,417,857 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com