หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
" เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เขียวขจี สะอาดสวยงามตามด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนได้รับการศึกษา อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม "
วิสัยทัศน์ ทต.บ่อแฮ้ว
วัดบ่อแฮ้ว
ที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อกลับเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่างแง่ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโทง
พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยนาย สมพร วะเท ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานการประชุม เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอุดมพร สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  30 มิ.ย. 2565 19
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้ส๔ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  31 พ.ค. 2565 14
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอุดมพร ส านักงานเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว  25 พ.ค. 2565 15
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนด้านวิชาการจัดบริการนดูและระยะยาวด้านสาธรณสุขสำหรับผู้สูงอ่ายุที่มีภาวะพึ่งพิง  17 พ.ค. 2565 19
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ่อแฮ้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ ประเภท ๑.๒.๓.๔.๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอุดมพร สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  6 ม.ค. 2565 44
หลักประกันสุขภาพ   เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว ร่วมกับพลังงานจังหวัดล าปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart City & Smart Farming กับเทคโนโลยีพลังงาน” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเพาะรัก หมู่3 ต าบล บ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวังล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบการปรับตัวสู่ “เมืองอัจฉริยะ” มีผู้เข้าอบรม จ านวน 35 คน วิทยากร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  23 ธ.ค. 2564 41
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ่อแฮ้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุดมพร เทศบาลต าบล บ่อแฮ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้มี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและประธานกองทุนฯ ระดับหมู่บ้าน,สถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว น าเสนอ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 31 โครงการ  23 ธ.ค. 2564 37
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ่อแฮ้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุดมพร เทศบาลต าบล บ่อแฮ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้มี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและประธานกองทุนฯ ระดับหมู่บ้าน,สถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว น าเสนอ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 31 โครงการ  13 ธ.ค. 2564 43
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  20 ก.ย. 2564 34
หลักประกันสุขภาพ   กองหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนด้านวิชาการการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  4 ส.ค. 2564 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-231-351
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 054-231-351 โทรสาร : 054-231-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 5,034,896 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10