หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 142  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 18 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 257  
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 174  
 
  (1)     2