หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานส่วนการคลัง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
งบทดลอง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่าย - เงินสดของเทศบาล [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยด้วยมือ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง รายงานนแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2