หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ส่งงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสดของเทศบาล [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการตวรจสอบงบเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่องรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ และรายงายผลการตวรจสอบของสำนักงานตวรจเงินแผ่นดิน [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานส่วนการคลัง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบทดลอง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2