หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานส่วนการคลัง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ส่งรายรายงานรายรับ - รายจ่าย ตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับ จ่ายเงินสดของเทศบาล ๒ กันยายน ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3      4