หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่าย - เงินสดของเทศบาล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ส่งรายงานรายรับ - -รายจ่าย ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)