หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดของเทศบาล ๔ มกราคม ๒๕๖๔ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับ - -จ่ายเงินสดของเทศบาล ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงรางรับ ราบจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดของเทศบาล ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ส่งข้อมูลรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ส่งแบบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดของเทศบาล ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ส่งงบทดลองและรายรับ-รายจ่ายเงินสดของเทศบาล ประจำเดือน เมษายน ๖๓ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2