หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนภาวดี ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุธีย์รา ตินศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศรชัย ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกฤชณา วงค์ชมภู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายพงค์กร รัตนประเวศน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางนรีกานต์ สิทธิหาญ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางปริศนา กิติธะนะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ