หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ
  แนวทางการไฟฟ้าสาธารณะ
  แนวทางการวางผังเมืองรวม
 
 
 
  แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 
 
 
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
  แนวทางการจัดการศึกษา
  แนวทางการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน
  แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
  แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน
  แนวทางการส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้า ท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
  แนวทางการพัฒนาบุคลากร
  แนวทางการปรับปรุง การพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๓๑ - ๓๕๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,533,351 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com