หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
" เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เขียวขจี สะอาดสวยงามตามด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนได้รับการศึกษา อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม "
วิสัยทัศน์ ทต.บ่อแฮ้ว
วัดบ่อแฮ้ว
ที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อกลับเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่างแง่ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโทง
พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เดี๋ยวนี้ทางเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าตามถนน และในซอยของหมู่บ้านทุ่งโค้ง ม. 3 แล้วหรือ
 

        เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝนตอนนี้หญ้าและต้นไม้เล็ก ๆ เริ่มขึ้นสูงมากแล้ว ทั้งถนนในหมู่บ้าน  และตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านทุ่งโค้ง ม. 3  ขอเทศบาลช่วยส่งคนมาตัดหญ้าให้ด้วย  โดยเฉพาะในซอย เมื่อก่อนเคยมีคนของเทศบาลมาตัดหญ้าแต่ไม่ยอมตัดในซอย ตัดแต่ถนนใหญ่รอบหมู่บ้าน  เคยบอกให้ตัดในซอย ก็ทำแบบขอไปที ตัดไม่เรียบร้อยเลข ขอให้กำชับคนตัดหญ้าด้วย

เขียนโดย   คุณ ราษฏร

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 14.33 น. [ IP : 182.52.252.58 ]  
 

                      การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในวันศุกษ์ที่14มิย56ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพ่นหมอกควันในตัวตลาดน้ำโท้ง(หนองกะทิง)นั่นเจ้าหน้าที่เข้ามาโดยไม่มีการบอกกล่าวให้พ่อค้าแม่ค้าทำการเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยเข้ามาก่อเริ่มทำการพ่นในทันทีโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายในทรัพย์สินของผู้อื่นททั่งอาหารผักและผลไม้รวมทั่งคนที่อยู่ในตลาดเวลานั่นเลยตัวผมเองผู้ร้องเรียนก่อต้องนำลูกชายวัยเจ็ดเดือน( ซึ่งเป็นโรคG6PD)หนีออกมาอยู่หน้าตลาดและต้องคลุมของที่ร้านไว้ทั่งนี้ผมไม่เห็นเจ้าหน้าทีที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามเข้ามาควบคุมการพ่นหมอกควันเลยนอกจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่อำนาถในการควบคุมเจ้าหน้าทีของเทศบาลได้จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนกันมากรวมทั่งผมและตัวลูกจึงอยากให้ทางเทศบาลคำนึงถึงการพ่นหมอกควันในครั่งต่อไปหน้าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลไม่ใช้ส่งคนที่จะรีบกลับไปกินเหล้าเข้ามาทำถ้าคิดว่าการทีทางเทศบาลทำนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วในการพ่นหมอกควันรอบหน้าต้องมีคนรับผิดชอบต่อความเสียหายและการเจ็บป่วยของคนทีได้รับผลกระทบแน่นอนชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลตาไซด์ 0.5% สูตรผสม ( Deltacide )
ชื่อและสารออกฤทธิ์ :
  -  เอสไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin 0.75 %w/v)
  -  สารเดลตาเมทริน( Deltamethrin  0.5 % W/V )
  -  พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ (Piperonyl Buuoxide 10.00 % w/v)
ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัะดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
เดลต้าไซด์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง

วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน
          - ใช้ เดลตาไซด์ 1 ลิตรผสมกับน้ำมันโซล่า หรือน้ำมันก๊าด 79 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่
1,000 ตารางเมตร
           - ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร


คำเตือน :
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เดลตาไซด์ เสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงาน
ให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่นในอาคาร ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นและไม่เข้าไปบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีด
พ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ เดลตาไซด์ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย หรือส่งคืนผู้ผลิต ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7. ห้ามทิ้ง เดลตาไซด์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหลงน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น :
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลตาไซด์
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกินวัตถุอันตราย ห้าม ทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ deltamethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
          อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไปทำลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทำให้ตาแดง  เจ็บตา  น้ำตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง  แต่สามารถทำลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

กลุ่ม 5. Inorganic Insecticides  
           สารประเภทนี้ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ  มักเป็นผลึกคล้ายเกลือ  มีความคงตัวและละลายน้ำได้  เช่น boric acid  พบในสเปรย์กำจัดแมลงสาบอันตรายของ piperonyl butoxide มีค่า LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษน้อย  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  หายใจ  หรือซึมผ่านผิวหนัง  อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารตอนล่าง เช่นคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  ถ้ากินเข้าไปมากจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง  คลื่นไส้  กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน  ตัวสั่น  หมดสติ  อาการจะมากขึ้นถ้าได้รับติดต่อกันนานๆ  piperonyl butoxide  เป็นอันตรายอย่างมากต่อปลา  มีการทดลองว่า piperonyl butoxide เป็นสารก่อมะเร็ง  และอาจมีผลต่อความผิดปกติของการสืบพันธุ์  S-bioallenthrin (ยังไม่มีบทความแน่ชัด จำกัดที่กลุ่มได ควรศึกษาเพิ้มเติม)  S-bioallenthrin มีค่าเท่ากับ 0.75% w/v ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 15% ของความเข้มข้นที่กำหนด หรือมีค่าสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.638% ถึง0.863% ของน้ำหนักต่อปริมาตร


เขียนโดย   คุณ พ่อลูกอ่อน

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 14.22 น. [ IP : 49.49.145.252 ]  
 

___123______123___

เขียนโดย   คุณ Christmas Piano

วันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 15.24 น. [ IP : 109.162.123.120 ]  
 
 

                      #สั่งซื้อสินค้า 100บาทขึ้นไป บริการจัดส่งทั่วประเทศ สินค้าถึงลูกค้าทุกวัน   #063-465-1995,086-342-3666, 086-340-3001-2คุณอุ๊ คุณแอน คุณทราย จะเป็นคนดูแลทุกท่าน ขายน้ำยาพ่นยุง ทรายกำจัดลูกน้ำ ทั้งปลีกและส่ง เพราะเราเป็นโรงงาน นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย เราทำได้ บริการด้วย❤️เรื่องยุงแมลง ไข้เลือดออก ไว้ใจเราได้ มาที่เดียวจบ ครบแน่นอน😄🙏 http://www.phathong.com/home.html

เขียนโดย   คุณ phathong

วันที่ 18 ก.พ. 2560 เวลา 09.26 น. [ IP : 223.206.251.52 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081 - 952 - 8819
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 054-231-351 โทรสาร : 054-231-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 3,678,454 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10